poëzie

 

De Bissebeek fluistert
onverstaanbare woorden
misschien wel muziek.

Het beekje verbergt duizenden
monden achter ontelbare handen.
Struikgewas wiegt behoedzaam
boven per mond een hand.
Lisdodde steekt
bezwerende vingers op.

Een treurwilg buigt minzaam zwijgend
voorover, omdat hij woorden wil vangen,
misschien wel muziek.

Wiel Oehlen
uit bundel Bissebeekse verzen,  2015 ©


~~~~~~~~

De Beësebeëk sjmispelt
onversjtoabaar wuuëd
mesjie waal moeziek.


't Beëksjke versjtik doezende
mung achter ontelbaar heng.
De sjtruuk weëge vuurzichtig
boave per mond 'n hand.
Reetsigaar sjtik
bezjweërende vinger op.

'n Treurwiej bökt zich geneëge zjwiegend
noa vuur, omdat hae wuuëd wilt vange,
mesjie waal moeziek.

 (vertaling in 't Zjwiers: els diederen)

 

````````````

Land gaat hier op in lucht

De zon heeft wolken
in brand gestoken
en velden in vlam gezet.
Achter de wolken bidden vogels,
achter koren wonen paarden.
Mensen hebben bomen
om hun huizen gebouwd.
Zij wonen in de luwte van hun vee.
Mensen hier zijn stil,
omdat de wolken nog zoveel
te vertellen hebben.
Aan de horizon gaat
een rood dak op in de zon.
Nieuwe wolken drijven aan.
Zij zullen velden groen verven.

Gaat land hier op in lucht
of lucht in land?
 

Wiel Oehlen ©
uit de bundel: Bissebeekse verzen, 2015

~~~~~~~~~~

 

Land verdwient in loch

De zon hat wolke
in brand gesjtoake
en velder gevunkeld.
Achter de wolke beëne vuuëgel,
achter koare woeëne peëd.
Luuj höbbe buim
om hun hoezer geboewd.
Zie woeëne besjöt doer hun vieë.
Luuj hie zunt sjtil,
omdat de wolke nog zoeëvöäl
te vertelle höbbe.
Aan d'r  horizon verdwient
'n roeëd daak in de zon.
Nui wolke drieve aan.
Zie zulle velder greun verve.

Verdwient land hie in loch
of loch in land?


(vertaling in 't Zjwiers: els diederen)

 

---------

zjwier

boave de beënde
van de Beëssebeëk
zjwiert
de zieël
van ’t Lieske
't kleë meëdje
sjpieëlend mèt die ander blumkes
bim bam
d'r weëg noa kèrk
en sjoeël
va Zjwier
noa Roa

i ge veld 
truk op
doeër de gets
bie ’t kruutske
woeë
d'r loup
van 't leëve
wiejer löp
van
't huuske weg
 uuëver  't  peëdje  
bis Valkeberg
doa woert 't
èlf kieër
mam

els diederen ©